Leidingen en instrumentatiediagram

Wat is P&ID?

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) is een gedetailleerde schematische tekening die verschillende symbolen toont die een daadwerkelijke uitrusting in een fabriek voorstellen, normaal gebruikt in de procesindustrie.

Door de functionele relatie te ontwerpen tussen de belangrijkste componenten van het processysteem, zoals leidingen (fittingen), instrumentatie, kleppen en apparatuur, illustreren ze indirect het interactieproces en de componenten die worden gebruikt om het hele proces te besturen.

Alle apparatuur en instrumenten die nodig zijn voor een proces zijn in de tekening opgenomen met symbolen, en alle onderling verbonden leidingen worden weergegeven met behulp van lijnen.

P&ID toont ook informatie over het ontwerp, zoals de apparatuurlabels, lijnlabels, nominale maten, hoeveelheden en connectiviteit.

P & ID-instrument symboolontwerp

Instrumentsymbolen hebben Type en Loop-nummer weergegeven op het grafische symbool. De referentie van het instrument is de combinatie van Type en Loop-nummer .

is slim genoeg om het type en lusnummer uit de referentie te herkennen en ze op het symbool zelf te synchroniseren.

P & ID-instrument
P & ID-instrument

Om een tank te creëren met meer inlaten en uitlaten

Om een tank met meer in- en uitlaten te creëren, kunnen gebruikers de meegeleverde tanksymbolen hergebruiken en de aansluitpunten toevoegen of verkleinen. * Raadpleeg dit helpartikel om verbindingspunten toe te voegen.

  • Om aansluitpunten te verwijderen, verwijzen wij u naar dit Help-artikel.

Component, leiding of signaal toewijzen

Gebruikers kunnen component(en) toewijzen aan P&ID-symbolen als wat anders?Capital Electra X symbolen doen. Hetzelfde geldt voor leidingen en signaalleidingen, gebruikers kunnen leidingen of signalen toewijzen aan de bijbehorende bedrading.

Capital™ Electra™ X