Dây và Cáp

Nhiều loại dây

Capital Electra Xcung cấp nhiều loại dây cho mọi loại kết nối có thể hình dung được. Chỉ cần kéo và thả để đặt dây trên bản vẽ của bạn. Ngoài ra, bạn luôn có thể tùy chỉnh dây và thả chúng vào giấy nến tùy chỉnh của riêng mình để sử dụng thêm.

Nhiều loại dây
Nhiều loại dây

Tự động phát hiện tên dây

Khi một dây được kéo và di chuyển để kết nối với dây khác,Capital Electra X sẽ tự động phát hiện và gán tên dây cho dây được kết nối.

Phát hiện tên dây
Phát hiện tên dây

Truyền tên dây

Nếu bạn có nhiều dây được kết nối với nhau, việc thay đổi tên của bất kỳ dây nào cũng sẽ thay đổi tên của tất cả các dây được kết nối. Các thay đổi sẽ lan truyền đến tất cả các dây được kết nối, thông qua các liên kết dây và thậm chí trên nhiều trang.

Dây thông minh trongCapital Electra X

Kết nối dây tự động

Khi một dây được kết nối với một dây khác,Capital Electra X tự động tạo điểm kết nối và kết nối 2 dây lại với nhau. Khi bạn di chuyển dây ra xa, điểm kết nối sẽ tự động bị xóa.

Kết nối dây
Kết nối dây

Các liên kết dây được sử dụng để kéo dài một dây đến một vị trí khác, trên cùng một trang hoặc đến một trang khác, trong khi vẫn biểu thị một cách tượng trưng cho một dây duy nhất. Sử dụng FromWireLink (nguồn) để kéo dài dây đến một vị trí khác và ToWireLink (đích) để nối dây từ một vị trí khác. Khi bạn nhấp đúp vào các liên kết chưa được ghép nối,Capital Electra X sẽ tự động nhắc bạn ghép nối chúng. Khi nhấp đúp vào các liên kết được ghép nối,Capital Electra X sẽ tự động chuyển đến liên kết đích.

Liên kết dây

Giao và quản lý cáp

Để quản lý cáp, hãy nhấp vào menu Capital Electra X| Quản lý Cáp . Tất cả các dây trong bản vẽ sẽ được liệt kê trong cửa sổ Quản lý cáp . Người dùng chọn một dây, chèn hoặc chọn một cáp và sau đó gán dây vào một lõi cụ thể của cáp.

Chỉ định và quản lý cáp

Cơ sở dữ liệu cáp

Cơ sở dữ liệu cáp lưu trữ tất cả các thông số kỹ thuật của cáp để chúng có thể được sử dụng và tái sử dụng trên nhiều dự án và bản vẽ. Khi một cáp được chọn, các thông số kỹ thuật của nó sau đó sẽ được chuyển giao và lưu trữ trên bản vẽ để có thể di chuyển.

Cơ sở dữ liệu cáp
Cơ sở dữ liệu cáp

Biểu tượng thẻ cáp

Biểu tượng Thẻ cáp được sử dụng trên bản vẽ để tự động hiển thị thông tin cáp trên dây. Chỉ cần kéo và thả biểu tượng Thẻ cáp trên bất kỳ dây nào để hiển thị thông tin về cáp. Có nhiều tùy chọn hơn chỉ với một cú nhấp chuột phải đơn giản.

Sử dụng biểu tượng Thẻ cáp để hiển thị thông tin cáp trên dây
Sử dụng biểu tượng Thẻ cáp để hiển thị thông tin cáp trên dây
Capital™ Electra™ X