Hur kan vi hjälpa?

Begrepp

Använda instrumentpanelen

Skapa och hantera ritningar

Skapa och hantera team

Dela och samarbeta

Skapa egna titelblock

Symboler och komponenter

Skapa din egen symbol

trådar

Återanvänder kretsar

Intelligenta terminaler

PLC-former

Stegzonens form

Panellayout

Skapa och exportera rapporter

Inställningar och inställningar

Grundläggande formoperationer

Avancerade formoperationer

Använda stenciler och symboler

Ändra teckensnitt och text

Använda flödetext

Ordna och anpassa former

Använda färgväljaren

Använda målare

Tillämpa skugga, fas och andra effekter

Formegenskaper och formler

Sidstorlek, skalning och enheter

Flera sidor

Exportera former och ritningar

Skapa och använda lager

Använda versionskontroll

Lägg till anpassad data

Lägg till anpassad meny

Använda mörkt läge

Använda Clip Path

Plugins

Tangentbordsgenvägar

Verktyg

Google Drive-integration

Rörlednings- och instrumentdiagram

Underpanelens symbol

Lägg till anpassade händelser

Importera och exportera

Använda mallar

Importera ritningar eller stenciler från Electra E6 / E7 / E8

Capital Electra Optioner

Vanliga frågor

Komma igång

Inköp och licensiering

Importerar filer

Capital™ Electra™ X