Rörlednings- och instrumentdiagram

Vad är P&ID?

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) är en detaljerad schematisk ritning som visar olika symboler som representerar en faktisk utrustning i en anläggning, som normalt används i processindustrin.

Genom att utforma det funktionella förhållandet mellan de viktigaste processystemkomponenterna som rörledningar (beslag), instrumentering, ventiler och utrustning illustrerar de indirekt interaktionsprocessen och komponenter som används för att styra hela processen.

All utrustning och instrument som behövs för en process ingår i ritningen med hjälp av symboler, och alla sammankopplade rörledningar representeras med hjälp av linjer.

P&ID visar också information om designen, såsom utrustningstaggar, radetiketter, nominella storlekar, kvantiteter och anslutning.

P&ID instrument symbol design

Instrumentsymboler har typ- och slingnummer som visas på den grafiska symbolen. Instrumentets referens är kombinationen av typ och slingnummer .

är smart nog att känna igen typ- och loopnumret från referensen och synkronisera dem på själva symbolen.

P&ID-instrument
P&ID-instrument

Att skapa tank med fler inlopp och utlopp

För att skapa en tank med fler in- och utlopp kan användare återanvända de medföljande tanksymbolerna och lägga till eller minska anslutningspunkterna.

Tilldelning av komponent, rörledning eller signal

Användare kan tilldela komponent(er) till P&ID-symboler som andraCapital Electra X symboler gör. Detsamma gäller rör och signalledningar, användare kan tilldela rör eller signal till motsvarande ledningar.

Capital™ Electra™ X